hotline
Cổng nối VGA 2 Đầu ÂM (-/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : PKM186
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI 2 Đầu ÂM ( - /- ) JACK CONNECTOR
Mã hàng : JACKHD2-
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI GẬP 90 ĐỘ CHỮ L (+/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : SDF435
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI XOAY GẬP 270 ĐỘ (+/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : JACKNOIHDMIGAP
80.000 VNĐ
Cổng nối HDMI-HDMI ( +/- ) JACK CONNECTOR
Mã hàng : PKM182
30.000 VNĐ
 Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng )
- Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng ) %
Mã hàng : 325FFFB
Khuyến mại: Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng ) khuyen mai
254.000 VNĐ
Sạc điện thoại dlAC50 LDNIO ( Chính hãng ) 5V1A Charger adapter
Mã hàng : LDAC50
45.000 VNĐ
Đĩa trắng Mingsheng Dvd-R 4,7gb ( Lốc 50c )
Mã hàng :
Giá: Liên hệ
Cổng nối VGA 2 Đầu ÂM (-/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : PKM186
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI 2 Đầu ÂM ( - /- ) JACK CONNECTOR
Mã hàng : JACKHD2-
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI GẬP 90 ĐỘ CHỮ L (+/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : SDF435
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI XOAY GẬP 270 ĐỘ (+/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : JACKNOIHDMIGAP
80.000 VNĐ
Cổng nối HDMI-HDMI ( +/- ) JACK CONNECTOR
Mã hàng : PKM182
30.000 VNĐ
 Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng )
- Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng ) %
Mã hàng : 325FFFB
Khuyến mại: Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng ) khuyen mai
254.000 VNĐ
Sạc điện thoại dlAC50 LDNIO ( Chính hãng ) 5V1A Charger adapter
Mã hàng : LDAC50
45.000 VNĐ
Đĩa trắng Mingsheng Dvd-R 4,7gb ( Lốc 50c )
Mã hàng :
Giá: Liên hệ
Cổng nối VGA 2 Đầu ÂM (-/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : PKM186
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI 2 Đầu ÂM ( - /- ) JACK CONNECTOR
Mã hàng : JACKHD2-
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI GẬP 90 ĐỘ CHỮ L (+/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : SDF435
40.000 VNĐ
Cổng nối HDMI XOAY GẬP 270 ĐỘ (+/-) JACK CONNECTOR
Mã hàng : JACKNOIHDMIGAP
80.000 VNĐ
Cổng nối HDMI-HDMI ( +/- ) JACK CONNECTOR
Mã hàng : PKM182
30.000 VNĐ
 Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng )
- Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng ) %
Mã hàng : 325FFFB
Khuyến mại: Cable Hdmi V1.4 10m ( bao trắng ) khuyen mai
254.000 VNĐ
Sạc điện thoại dlAC50 LDNIO ( Chính hãng ) 5V1A Charger adapter
Mã hàng : LDAC50
45.000 VNĐ
Đĩa trắng Mingsheng Dvd-R 4,7gb ( Lốc 50c )
Mã hàng :
Giá: Liên hệ